Home > Hitza Basa: Trashumantziako artzainak @ Ecouter le monde, Venezia (2018)

Hitza Basa: Trashumantziako artzainak @ Ecouter le monde, Venezia (2018)

Audición colectiva de la pieza Hitza Basa. Transhumantziako artzainak dentro del evento organizado por Ecouter le monde en el Conservatorio B. Marcello en Venecia (Italia)