Home > LabMedia - Taller de Microfonia

LabMedia - Taller de Microfonia

Objectius:

Els continguts permeten a l’estudiant iniciar-se en el coneixement i l’ús dels diferents micròfons i tècniques d’enregistrament de so.

Continguts del curset:

1 – Base teòrica:

* Definició de conceptes sobre àudio (digital, analògic, quantificació, codificació …)

* Estudi dels diversos elements que intervenen dins una captació microfònica (tipus de micròfons, característiques, connectors, cablejat, …)

* Connexions de microfonia amb elements exteriors (càmeres, gravadores, …)

* Formats de treball (comprimits, no comprimits, per emissió online, …)

* Llicències de treball. Utilització de llicències lliures.

2 – Captació (teoria) i preparació del projecte:

* Presentació de diverses tècniques de captació d’ambients

* Tècniques de captació de veu en directes

* Definició de les parts de l’estudi de captació

* Tècniques de captació de veus

* Tècniques de captació d’instruments (bàsics)

* Creació d’efectes en estudi

* Pràctica: Creació de tres grups de treball rotatius. S’hauran de reunir primer i idear un petit projecte (curt, doc, …) on puguin practicar les diverses tècniques que s’aprendran durant el curs

3 – Captació (pràctica):

* Captació d’efectes/locucions a l’estudi

* Captació amb càmera+perxa+inalàmbrics

* Captació d’ambients amb tècniques de captació estèreo

* Captació amb gravadora portàtil

4 – Edició (Adobe Audition o Soundtrack Pro):

* Presentació de les dues plataformes de treball

* Extracció d’àudio dels vídeos, edició bàsica i solució de problemes en les captacions de directe

* Sincronització d’àudio en vídeo (treball amb els efectes)

* Visualització dels resultats.

[Enllaç]